10 câu nói khơi gợi cảm hứng dịch chuyển

Sun Kiss Hotel xin gửi đến các bạn một vài câu nói khơi gợi cảm hứng dịch chuyển. Hãy cùng xách balo lên và đi nhé heart

1. "Giống như tất cả những du khách tuyệt vời khác, tôi đã nhìn thấy nhiều hơn những gì tôi nhớ và tôi đã nhớ nhiều hơn tất cả những gi tôi thấy."  

“Like all great travelers, I have seen more than I remember, and remember more than I have seen.“– Benjamin Disraeli

2. "Khi bạn đi du lịch, bạn là chính mình, ở đó và vào ngay lúc đó. Không có quá khứ nào chống lại bạn cả. Không có dấu chân của ngày hôm qua trên những bước đường." 
“When you’re traveling, you are what you are, right there and then. People don’t have your past to hold against you. No yesterdays on the road.” -William Least-Heat Moon

3. "Khi nào la lần cuối cùng bạn làm một điều gì dó hoàn toàn mới?
"When was the last time you did something for the first time?“ – John C. Maxwell

4. "Hãy sống cuộc đời của mình bằng một chiếc la bàn, chứ không phải dùng tới đồng hồ."
“Live your life by a compass, not a clock.“ – Stephen Covey

5. "Tôi thà chỉ sở hữu một chút và nhìn ngắm thế giới, hơn là sở hữu cả thế giới và chỉ nhìn thấy một chút của nó.”
“I would rather own a little and see the world than own the world and see a little of it.” – Alexander Sattler

6. "Điều đẹp đẽ nhất thế giới, tất nhiên, là chính nó."
"The most beautiful in the world is, of course, the world itself.” – Wallace Stevens

7. "Không phải ai đi lang thang cũng đều là người đi lạc."
"Not all those who wander are lost.” – J.R.R. Tolkien

8. "Cuộc đời thì ngắn ngủi mà thế giới lại rộng lớn."
“Life is short and the world is wide.” - Vô danh

9. "Hành trình hàng nghìn dặm bắt đầu từ một bước chân."
" A journey of a thousand miles begins with a single step." - Lão Tử

10."Đi đủ xa, bạn sẽ gặp được chính mình."
“Travel far enough, you meet yourself.” – David Mitchell