Chính sách bảo mật

Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng với chúng tôi. Bạn đã đặt niềm tin vào chúng tôi khi sử dụng các dịch vụ tại Sunkiss Hotel và chúng tôi đánh giá cao sự tin tưởng đó. Điều đó có nghĩa là chúng tôi cam kết bảo vệ và bảo vệ mọi dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi.
Chính sách bảo mật này quy định cách Sunkiss Hotel sử dụng và bảo vệ bất kỳ thông tin nào mà bạn cung cấp cho Sunkiss Hotel khi bạn sử dụng trang web này.
Sunkiss Hotel cam kết đảm bảo rằng sự riêng tư của bạn được bảo vệ. Nếu chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin mà bạn có thể được xác định khi sử dụng trang web này, bạn có thể yên tâm rằng nó sẽ chỉ được sử dụng theo chính sách bảo mật này.

Những gì chúng tôi thu thập?
Chúng tôi không thể giúp bạn đặt các dịch vụ hoàn hảo mà không có thông tin, vì vậy khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi yêu cầu một số thông tin nhất định. Chúng tôi có thể thu thập các thông tin sau:
• Thông tin thanh toán
• Họ và tên
• Tên của bất kỳ ai đi cùng bạn
• Thông tin liên hệ bao gồm địa chỉ email

Chúng tôi làm gì với những thông tin chúng tôi thu thập?
Chúng tôi yêu cầu thông tin này để hiểu yêu cầu của bạn và cung cấp cho bạn dịch vụ tốt hơn, và đặc biệt vì những lý do sau:
• Giúp quản lý đặt chỗ của bạn
• Lưu trữ hồ sơ nội bộ
• Chúng tôi có thể sử dụng thông tin để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của mình.
• Chúng tôi có thể định kỳ gửi email quảng cáo về các sản phẩm mới, ưu đãi mới nhất, ưu đãi đặc biệt hoặc thông tin khác mà chúng tôi nghĩ rằng bạn có thể thấy thú vị bằng cách sử dụng địa chỉ email mà bạn đã cung cấp.

Chúng tôi bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn như thế nào?
Chúng tôi cam kết đảm bảo rằng thông tin của bạn được bảo mật. Để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc tiết lộ, chúng tôi đã đưa ra các quy trình vật lý, điện tử và quản lý phù hợp để bảo vệ và bảo mật thông tin mà chúng tôi thu thập trực tuyến. Chỉ những người được ủy quyền mới được phép truy cập vào dữ liệu cá nhân trong quá trình làm việc của họ.
Khi chi tiết thẻ tín dụng đầy đủ của bạn là cần thiết như một phần của quy trình đặt phòng, chúng tôi sẽ lưu trữ chúng cho đến khi tất cả các khoản thanh toán được thực hiện. Sau đó, dữ liệu thẻ tín dụng của bạn (toàn bộ hoặc một phần) sẽ được bảo mật, với quyền truy cập hạn chế, cho mục đích phát hiện gian lận. Mọi chi phí phát sinh sau khi trả phòng sẽ được thông báo qua email để tìm ra giải pháp.
Chúng tôi sẽ không phân phối thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba trừ khi chúng tôi được sự cho phép của bạn hoặc được pháp luật yêu cầu.

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của trẻ em như thế nào?
Các dịch vụ do Sunkiss Hotel cung cấp không hướng đến trẻ em dưới 18 tuổi. Việc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của chúng tôi chỉ được phép khi có sự đồng ý hợp lệ của cha mẹ hoặc người giám hộ. Nếu chúng tôi nhận được thông tin từ trẻ em dưới 18 tuổi, chúng tôi có quyền xóa thông tin đó. Trong một số trường hợp hạn chế như một phần của đặt phòng, mua các dịch vụ khác liên quan đến du lịch hoặc trong các trường hợp đặc biệt khác (chẳng hạn như các tính năng dành cho gia đình) Sunkiss Hotel chỉ có thể thu thập và sử dụng thông tin của trẻ em khi có sự đồng ý của cha mẹ